تحمل کردن قشنگه
اگه قرار باشه یه روزی به تو برسم
انتظار آسونه
اگر قرار باشه دوباره تو رو ببینم
زندگی شیرینه
اگه قرار باشه دستاتو تو دستام بگیرم
مشکلات حل میشه
اگه قرار باشه روزی به پات بمیرم
اشکهام به لبخند تبدیل میشه
اگه یه بار ببوسمت
و لبخندهام دوباره به اشک
فقط اگه ببینم خیال رفتن داری
اما بدون دوستت دارم
از پشت این همه فاصله
از پشت این همه حرف
دوستت دارم تا بی نهایت عشقمتاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 19:11 | نویسنده : ...... |

 

اگه بگم بهونه ی هر نفسم تنها تویی...

 

اگه بگم قلبمو من نذر نگاهت می کنم...

 

اگه بگم زندگیمو بذر بهارت می کنم...

 

اگه بگم ماه منی٬ هر نفس راه منی...

 

اگه بگم بال منی٬ لحظه ی پرواز منی...

 

میشی برام خاطره ی قشنگ لحظه ی وصال...

 

میشی برام باغبون میوه های تشنه و کال...

 

میشی برام ماه شبای بی سحر...

 

میشی برام ستاره ی راه سفر...

 

ولی بدون هر جا باشی یا نباشی...

مال منی....تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 19:9 | نویسنده : ...... |

زن

تا عاشق نباشد

نمی بوسد...

نمی بوید...

و تسلیم نمیکند رویاهای عریانیش را...تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 19:8 | نویسنده : ...... |

بی قرارم امشب...

دلم آغوشت را میخواهد

تا در آن آرام و رام

گوش کنم به صدای قلبت

و زندگی کنم

در هوای نفس هایت

و عاشق تر شوم

و نفس هایم به شماره بیفتند

و بیقرار تر شوم...

دلم میخواهد

باز

تو باشی

و منتاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 19:6 | نویسنده : ...... |

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجونتاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 19:1 | نویسنده : ...... |

 

 

 

 

مدتها اين بود باورم

 

ميرسد روزيكه با لبخند تو بيدار شوم

 

برايم فرقي نداشت چه وقت يا چه زماني

حالا فهميدم فقط يك  توهم بود و بستاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 18:42 | نویسنده : ...... |

کــاش مـےـدانستــــم

حکمــــت ایــــن روزگـار چـےـست ،

کـه روز بــه روز

تـو یـ ـوسـ ـف تــر مـےـشـوی و مـن یـ ـعــقـ ـوب تــر !!؟تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 18:38 | نویسنده : ...... |

امروز بي نهايت دلگيرم نميدانم ؟؟؟تا كي به اين جاده ، تولد تا مرگ پنجه در پنجه كنم

در زندگي جز كوله باري آرزو چيزي ديگري نديدم هميشه اسير بازيچه سرنوشت شدم

هيچگاه پرواز را نفهميدم ولي ديناي بيرحم بال و پرم را شكست و قدرت پرواز و فرياد را از من گرفت .

و در گوشه اي با خود حلوت كرده و حرفهاي دلم را بر تن كاغذ سفيد نوشتم ...

خدايا !!! به تو نيازمندم چرا كه فقط تو هستي كه نظاره گر تنهائي ام هستي و حرفهايم را برايت بيان

كرده ميتوانم ...پس كمكم كن ...تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 18:38 | نویسنده : ...... |
 

گاهـــــــــی دلـــــ♥ـــــم ...

تفـــــــریح ناســــــــالم می خواهـــد ...

مثـــــــل ...

فکـــــــر کــــــردن بــــــه " تـــــ♥ـــــو " ..........!تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 18:34 | نویسنده : ...... |

بــــــــزرگی روحَت را میان دستانَت پنــــــــهان کن

که بزرگ بودن میانـ این

هَمه مردم کوچَک سَخت استـــتاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 18:34 | نویسنده : ...... |

آقـــــای ِ شهـــــردار ...
بـگوییـــــد ایـن قـدرعـــــوض نکـننـــــد ...!
رنـــــگ و روی ِ ایـــــن شــــهرِ لـعنتـــــی را ...
پیــــاده رو هـــــا ... میـدان هـــــا ...
رنـــــگ و روی ِ دیـوار هـــــا ...
* خـاطراتـــــــــم * دارنـــــد از بیـــــن می رونـــــد ..........!تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 13:42 | نویسنده : ...... |
 
 

فیلمـ مسـפֿـره اے است...


بہ نامـ "زنـבگـے" با بازیگرے بہ نامـ "مـלּ"


از ڪارگرבاטּ פֿــوبـے بہ نامـ "פֿــבا" واقعا بعیـב بوב ...!تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 13:40 | نویسنده : ...... |

سنگ،کاغذ، قیچی

کدام باشم از تو بریده ام دنیا؟

...سنگ باشم؟

یا قیچی؟

بشکنم یا جدا کنم

کاغذ باشم که تو بنویسی و من اجرا کنم؟

آخ دنیا...آه دنیا...

با من هم بازی نشوووووووو.. .. ..تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 13:40 | نویسنده : ...... |

 

مَنــ همینـ امـ

نهـ چشمآنــِ آبـ ـی دآرمـ ...

نهـ کفشــ پآشنهـ بُلنـ ـد... کَتآنی میپـ ـوشَمـ

روے چَمَنـ هآ غلتــ میزَنمــ

نگرآنـ پآکــ شُدَنـ رُژ لَبمـ نیستـ ـمـ

خالصآنهـ همینــ امـ ...


تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 13:39 | نویسنده : ...... |

مهم نیست ڪه دیگر بآشـے یآ نه... 

مهم نیست ڪه دیگر دوسم دآشته بآشـے یآ نه

مهم نیست ڪه دیگر مرآ به خآطر بیآورے یآ نه 

مهم نیست ڪه دیگر تورآ بآ دیگرے میبینم یآ نه

مهم اینست ڪه زمآنے که تنهآ میشوے .... 

زمــآنـے ڪه دلت گرفت چگونه و با چه رویـے

سر به آسماטּ بلند میڪنـے و میگویـے : 

خدآیا مـטּ ڪه گنآهـے نڪردم ... پس چه شدتاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 13:37 | نویسنده : ...... |
 
شعله ای میخواهم


ذره ای

جرقه ای

فقط کمی...

تا به اتش بکشد تمام خطرات تورا

هر چند به نابودی خودم می انجامد

و چه دردناک ...
تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 13:33 | نویسنده : ...... |

ساکار

یه نفر ازم پرسید : میشناسیش؟؟! هزارتا خاطره ازت اومد جلوی چشمم ، اما فقط یه لبخند زدم و گفتم : میشناختمش…تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 13:32 | نویسنده : ...... |

چرا نگاه می کنی؟

تنهــا ندیده ای؟

به من نخنـــد…

من هم روزگاری عزیــــز دل کسی بودم…تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 13:30 | نویسنده : ...... |

سر به گوش من بگذار و بگو : دوستت دارم ؟!!!

  از چه مي ترسي...؟

 

فردا دوباره مي تواني انكار كني...!!!تاريخ : سه شنبه 7 خرداد 1392برچسب:, | 13:18 | نویسنده : ...... |تاريخ : دو شنبه 6 خرداد 1392برچسب:, | 10:7 | نویسنده : ...... |

مخاطـــــــــــــــــب های امــــــــــــــــــروزی رو

هر چی بیشــــــــــــتر خاص کنید (بی خاصیت تر) میشوندتاريخ : دو شنبه 6 خرداد 1392برچسب:, | 9:57 | نویسنده : ...... |

یکطرفه بودن همه چیز رو خراب میکنه.........

از رابطه اش گرفته تا خیابونش...............

تاريخ : دو شنبه 6 خرداد 1392برچسب:, | 9:52 | نویسنده : ...... |

وَقــتے میگویَمـ : خــُدآنـِگہـدآر ....


یـَعـنے دَســتـَمـ  رآ بـِگــیـر !


آغــوشـَـتــ  رآ بـِہ مـَـטּ هـِــدیہ  ڪـُــنـ ؛


وَبـآ یــِڪــ دُنـــیآعــِشــق بــِگــو :


بے مــَـטּ دَوآ Ґ  نـَخــوآهے آوَردتاريخ : دو شنبه 6 خرداد 1392برچسب:, | 9:48 | نویسنده : ...... |

پنجره ها کلافه اند از سنگینی ِ نگاه منتظرم... اگر نمی آیی اینقدر پنجره ها را زجــــر ندهم چشم هایم به جهنم...!!!تاريخ : دو شنبه 6 خرداد 1392برچسب:, | 9:40 | نویسنده : ...... |

دلم یک فنجان مرگ میخواهد

 ایــــن شب ها ســـَرد شده ام سرد ِ سرد

به سردی ِ یک قـهوه ی تلخ

این شب ها گوســــفند های خیال تو را آنقدر می شمارم

تا چشمانم برای همـــیشه به خواب رود !

 آه چقدر دلــــم میخواهد تا کسی هرگـــز بیدارم نکند !

باید آرام ســـکوت کنم سکـــوت دل !

چقدر دلـــم میخواهد آرام بخوابم

عطش لبـــــانم را بوسه ای باید !

بوسه ی آرام مــــــــرگ . . .تاريخ : دو شنبه 6 خرداد 1392برچسب:, | 9:37 | نویسنده : ...... |

چه بی محابا این مردمان ....محاكمه ات میكنند و تو

دلت را كه در دست داری به ناگاه رها میكنی و باز هم

میشكند قلبی كه بارها تكه های آنرا به هم چسبانده ای..

چقدر دلگیرم اینروزها....

بازارها...فروشگاه ها...همه جا را برای خـــــــریدنش گشتم

با قیمت خوبی خریدارش هستم...جانم را ارزانی اش میکنم..

اما تنـــــها مشکلم این است،

که نمی دانم "مـــرگ" را کجا می فروشند.....!تاريخ : دو شنبه 6 خرداد 1392برچسب:, | 9:32 | نویسنده : ...... |

این روزها دلم اصرار دارد
 فریاد بزند ؛
 اما ...
 من جلوی دهانش را می گیرم ،
 وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد ...
 این روزها من ...
 خدای سکوت شده ام ؛
 خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا ،
خط خطی نشود ...تاريخ : دو شنبه 6 خرداد 1392برچسب:, | 9:30 | نویسنده : ...... |

خدايا دقيقا داري با زندگي من چكار

ميكني ؟ بگو شايد بتونم كمكت

كنم!!!تاريخ : دو شنبه 6 خرداد 1392برچسب:, | 9:27 | نویسنده : ...... |تاريخ : دو شنبه 6 خرداد 1392برچسب:, | 9:22 | نویسنده : ...... |

بـــــــدترین کـــــــاری که یه نفــــــر می تــــــونه با دلــــــت بکنــــــه


اینــــــــه کــــــــه باعــــــــث بشــــــه


دیگـــــــــه ذوق نکنــــــی از بــــــودن هیچـــــــکس ...تاريخ : دو شنبه 6 خرداد 1392برچسب:, | 9:19 | نویسنده : ...... |
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 17 صفحه بعد
  • سیتی جاوا
  • لیموزین